FRANSIZCA ZAMİRLER

 TÜRKÇESİ  FRANSIZCA YAZILIMI SÖYLENİŞİ
 Ben   Je   
 Sen   Tu   
 O  İl (eril) İl (eril)
 O   Elle (dişi) El (dişi)
 Biz   Nous  Nu 
 Siz   Vous  Vu 
 Onlar  Ils (eril) İl (eril)
 Onlar   Elles (dişi) El (dişi)
 Ben ....um  Je suis  Jö süi 
 Sen .....sın  Tu es  Tü e 
 O. ...ir  İl est  İl e 
 O ...ir  Elle est  El 
 Biz ....iz  Nous sommes  Nu 
 Siz ....iz  Vous étes  Vu 
 Onlar ...dır  Ils sont  İl 
 Onlar ...dir  Elles sont  El son 
 Benim  Mes Me
 Senin  Tes Te
 Onun  Ses Ses
 Bizim  Nos No
 Sizin  Vos Vo
 Onların  Leurs Lör
FRANSIZCA GRAMER - MÜLKİYET SIFATLARI
ERKEK
 Benim  Mon Mon
 Senin  Ton Ton
 Onun  Son Son
 Bizim  Notre Notr
 Sizin  Votre Votr
 Onların  Leur Lör
BAYAN
 Benim  Ma  Ma
 Senin  Ta  Ta
 Onun  Sa  Sa
 Bizim  Notre  Notr
 Sizin  Votre  Votr
 Onların  Leur  Lör
FRANSIZCA KELİMELER VE CÜMLELER
 
 Konuş.!  Parle.! Parl.!
 Ye.!  Mange.! Manj.!
 Koy.!  Pose.! Poz.!
 Gir.!  Entre.! Antr.!
 Ver  Donne.! Don.!
 Girme.!  N'entre pas.! Nantr pa
 Kapama.!  Ne ferme pas Nö ferm pa
 Koyma.!  Ne pose pas Nö poz pa
 Konuşma.!  Ne parle pas Nö parl pa
 Yürü.!  Marche.! Marş.!
 Onu sevdim  C'est génial.! Se jenyal
 Sen......seviyormusun  Tu aimes....... Tü em ......

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !